Om Mool Heuk Gil

gmkollage

Om Mool Heuk Gil

Hur allt började och vad vi gör idag och i framtiden

MOOL HEUK GIL & GM LIM

Mool Heuk Gil är en modern kampkonst byggd på erfarenhet, egna upplevelser och filosofiska värderingar. Det är en helt ny kampkonst som grundades 1997 av Grand Master Won-Sup Lim. Den började utövas 2003 i Akalla, Stockholm.

Mool Heuk Gil betyder ordagrant: Vattnets- Jordens Väg.

Mool är vattnet, Heuk är jorden och Gil är vägen.

Vattnet innebär den renhet som livet dricker av och jorden betyder den plats där allt liv växer. Vägen innebär på det sätt som allt liv växer.

Mool Heuk Gil är enligt grundaren Won-Sup Lim en reformation av kampsporten, det är ett nytt sätt att tänka och är dessutom skadefri till skillnad ifrån många andra kampsporter. Vid utövande av Mool Heuk Gil fokuserar man inte bara på kroppen utan också på teori. Praktisk filosofi är därför en stor del av träningen. En av Mool Heuk Gil:s huvudmål är att vi tillsammans ska skapa en bättre värld.

Master Lim berättar:
Vi tränar oss i försiktighet och respekt samtidigt som vi får motion och utvecklar kroppens rörlighet. Detta gör vi genom Momjitt-gest(mönster) träning där varje mönster har en tillhörande livsfilosofi som till exempel På dröm, löfte, tålamod eller tacksamhet samt tapperhet, begrepp som många gånger glöms bort i dagens samhälle. Genom säker sparring lär vi oss att ta hänsyn till vår sparringpartner, genom att inte fysiskt träffa vår motståndare med våra tekniker. Självklart är teknikerna lika effektiva som andra kampsporter, ett slag är ett slag, en spark är en spark…

Vi rör oss i harmoniska mönster som med tiden blir mycket snabba och effektiva vilket kan vara nödvändigt om det blir nödvändigt att försvara sig. Mool Heuk Gil är en positiv och säker väg att lära sig självförsvar.

Vad är egentligen Mool Heuk Gil (MHG)?

Mool Heuk Gil är en ny Olhgeu (kampkonst-sport) med fokus på individens mentala och fysiska hälsa där värderingar spelar en avgörande roll på attack och självförsvar. Människan har alltid varit i behov av att försvara sig själv. Men idag behöver människan även försvara samhället mot korruption och orättvisa.

Många tror att kampkonst (sport) handlar endast om att vara fysisk stark där man krossar brädor, tegelstenar och slåss mot varandra. Dock handlar den största delen om att kunna skilja mellan rätt och fel. Det vill säga att urskilja sanning och falskhet. Det är det som uttrycks med svärdet och pennan.

Skillnaden mellan kampsport och kampkonst

Man ser på sin motståndare i kampsport men i kampkonst är man själv sin motståndare. Kampsport har tårar av skador, men kampkonst har tårar av känslor. Tårar är samvetet, blodet är rättvisan, svett är viljan och övertygelsen.

Allt material uppfanns av människor – för att täcka alla sorters behov för olika tidsperioder. Likadant med alla ideologier som uppfunnits för att täcka behoven under olika tidsperioder. På exakt samma sätt behöver världens samhälle Mool Heuk Gil idag. Mool Heuk Gils samvete, är en reformation av kampsporten!