VIDEOS

0.0 SU - Fram spark ansvar i 4 riktningar mönster 1, 2, 3

0.1 SU - Föräldrar ansvar mönster i 4 riktningar 1, 2, 3

0.2 SU - Lärare ansvar mönster i 4 riktningar 1, 2

0.2 SU - Lärare ansvar mönster i 4 riktningar 3 - 0.3 SU - Kompis ansvar mönster i 4 riktningar 1

0.3 SU - Kompis ansvar mönster i 4 riktningar 2, 3

0.4 SU - Tanke ansvar mönster i 4 riktningar 1, 2, 3

0.5 SU - Mat ansvar mönster i 4 riktningar 1, 2, 3

0.6 SU - Slag ansvar i 4 riktningar mönster 1, 2, 3

0.7 SU - Blockering ansvar mönster i 4 riktningar

0.8 SU - Sid spark (Yeop chagi) ansvar mönster i 4 riktningar 1, 2, 3

0.8 SU - Ansvar ansvar mönster i 4 riktningar 1, 2, 3

0.8 SU - Rund-spark ansvar mönster i 4 riktningar 1, 2, 3

1 SU - Tillit mönster (Mittum momjitt)

2 SU - Dröm mönster (Kkum momjitt)

3 SU - Löfte mönster (Yaksåck momjitt)

4 SU - Tålamod mönster (Inne momjitt)

5 SU - Tacksamhet (Gamza momjitt)

6 SU - Sanning mönster (Jinri momjitt)

7 SU - Samarbete mönster (Hyeubdong momjitt)

8 SU - Tapperhet mönster (Yonggi momjitt)

9 SU - Vatten Jord mönster (Mool Heuk momjitt)

10 DO - Hopp mönster (Himang momjitt)

10 DO - Rättvisa mönster (Jungeui momjitt)

11 DO - Medvetande mönster (Euisik momjitt)

12 DO - Fred mönster (Pyonghwa momjitt)

12 DO - Enhet mönster (Tongil momjitt)

13 DO Disciplin mönster - 질서 Chilseo momjitt - Framsida

13 DO Disciplin mönster - 질서 Chilseo momjitt - Baksida

13 DO Samvete mönster - 양심 Yangsim momjitt - Framsida

13 DO Samvete mönster - 양심 Yangsim momjitt - Baksida

14 DO - Kultur mönster - 문화 몸짓 - Framsida

14 DO - Kultur mönster - 문화 몸짓 - Baksida

14 DO Liv mönster 생명 몸짓 momjitt

14 DO Liv mönster- 생명 몸짓/Sengmyong momjitt - baksida

15 DO - Styrka mönster - Himm momjitt 힘 몸짓 - Framsida

15 DO - Styrka mönster - 힘 몸짓 - Baksida

15 DO Historia mönster - 역사 몸짓/ Yeoksa momjitt

16Do Identitet mönster Juche momjitt

16Do Identitet mönster Juche momjitt Baksida

17 Do Shin yeom momjott Övertygelse mönster

18Do Gurhim/Moonmu- Svärd och Penna

18Do Gurhim/Moonmu-Svärd och Penna Baksida