_MG_1099

Moolheukgil graderingsregler

SU är träning, talent 
DO är en väg och betyder att Olhgeu (kampkonst-etik moral, filosofi) som kulturvetenskap (liberal arts).

Vit färg betyder renhet 
Gul färg betyder gro 
Grön färg betyder vår

Blå färg betyder himmel och vatten 
Brun färg betyder marken 
Röd färg betyder liv
Svart färg är frö 
————————————————–

Grund elev

0.1 SU – Vit bälte, 20-25 timmar
Aktiv(Hoardong): Armhävningar 10gånger och X-hopp 100gånger.
Momjitt(Mönster): Appchagi-Framspark ansvar(Chekim) i 4 riktning 1, 2, 3.
Geokpa(Krossteknik): Stående och hoppande höger fot framspark.
(Furu planka barn tjock 0.7cm-1cm, Vuxen – 2cm)
Yong o(Terminologi): All rörelser. 
Nonmun(Uppsats): Vad tycker du om att träna Mool Heuk Gil.

0.2 SU – Vit bälte, gult färgstreck, 20-25 timmar
Aktiv(Hoardong): Armhävningar 10 gånger och X-hopp 100 gånger.
Momjitt(Mönster): Yangchin-Föräldrar ansvar i 4-riktning 1, 2, 3.
Gyokpa(Krossteknik): Stående och hoppande vänster fot fram spark.
Yong o(Terminologi): All rörelser och elevens ed (över 9år)
Mattseogeurugi(Sparring): Säker(Anchon) sparring 1.
Nonmun(Uppsats): Vad är föräldrar?

Mool Heuk Gil elevens ed (Sonseo).

1. Jag skall följa reglerna inom Moolheukgil (MHG).
2. Jag skall respektera instruktören och alla eleverna. 
3. Jag skall vara en hjälpande hand för samhället genom att arbeta mot lögn och korruption.
4. Jag skall vara en Olhgeu(kampkonst) människa som arbetar mot våld och orättvisa.
5. Jag skall vara koncentrerad när jag tränat Moolheukgil.
6. Jag skall alltid läsa böcker.

´Det växer taggar i munnen om man inte läser en dag´

0.3 SU – Vit bälte, gul o grönt färgstreck, 20-25 timmar
Aktiv(Hoardong): Armhävningar 10 gånger och X-hopp 100 gånger.
Momjitt(Mönster): Seuseung-Lärare ansvar i 4-riktning 1, 2, 3.
Kyokpa(Krossteknik): Höjd hopp utan ansatsen höger fot framspark
Yong o(Terminologi): All rörelser och elevens ed
Mattseogeurugi(sparring): Säker(Anchon) sparring 1.
Nonmun(Uppsats): Vad är lärare?

0.4 SU – Gul bälte, 20–25 timmar
Aktiv(Hoardong): Armhävningar 12 gånger och X-hopp 120 gånger.
Momjitt(Mönster): Dongmu-Kompis ansvar i 4-riktning 1, 2, 3.
Gyokpa(Krossteknik): Höjd hopp utan ansatsen vänster fot framsparka
Yong o(Terminologi): All rörelser och elevens ed
Mattseogeurugi(Sparring): Säker(Anchon) sparring 1 
Nonmun(Uppsats): Vad är kompis?

0.5 SU – Gul bälte på grönt färgstreck, 20-25 timmar
Aktiv(Hoardong): Armhävningar 12 gånger och X-hopp 120 gånger.
Momjitt(Mönster): Senggak-Tanken ansvar i 4-riktning 1, 2, 3. 
Gyukpa(Krossteknik): Stående höger fot rund spark 
Yong o (Terminologi): All rörelser och elevens ed
Mattseogeurugi(Sparring): Säker(Anchon) sparring 2
Nonmun(Uppsats): Vad är tanke?

0.6 SU – Gul bälte på grön och blå färgstreck, blå färgstreck, 20-25 timmar
Aktiv(Hoardong): Armhävningar 12 gånger och X-hopp 120 gånger.
Momjitt(Mönster): Umsik-Mat ansvar i 4 riktning 1, 2, 3
Gyukpa(Krossteknik): Stående vänster fot rund spark 
Yong o (Terminologi): All rörelser och elevens ed
Mattseogeurugi(Sparring): Säker(Anchon) sparring 2
Nonmun(Uppsats): Vad är mat?

0.7 SU – Grön bälte, 20-25 timmar
Aktiv(Hoardong): Armhävningar 14 gånger och X-hopp 140 gånger.
Ordning(Jongdon): Knyta bälte
Momjitt(Mönster): Chirugi-Slag ansvar i 4-riktning 1, 2, 3
Gyukpa(Krossteknik): Stående och hoppande vänster fot rund spark 
Yong o(Terminologi): All rörelser och elevens ed
Mattseogeurugi(Sparring): Säker(Anchon) sparring 2
Nonmun(Uppsats): Vad är slag?

0.8 SU – Grön bälte på blå färgstreck, 20-25 timmar
Aktiv(Hoardong): Armhävningar 14 gånger och X-hopp 140 gånger.
Ordning(Jongdon): Knyta bälte
Momjitt(Mönster): Mackgi-Blockering ansvar i 4-riktning 1, 2, 3
Gyukpa(Krossteknik): Stående och hoppande höger fot rund spark 
Yong o (Terminologi): All rörelser och elevens ed
Mattseogeurugi(Sparring): Säker(Anchon) sparring 2
Nonmun(Uppsats): Vad är blockering?

0.9 SU – Grön bälte på blått och brunt färgstreck, 20-25 timmar
Aktiv(Hoardong): Armhävningar 14 gånger och X-hopp 140 gånger.
Ordning(Jongdon):
 Knyta bälte
Momjitt(Mönster): 1. Ansvar ansvar i 4-riktning 1, 2, 3.
2. Rund sparkar ansvar i 4-riktning 1, 2, 3
Gyukpa(Krossteknik): Hoppande höger och vänster fötter rund spark 
Yong o (Terminologi): All rörelse och elevens ed
Mattseogeurugi(Sparring): Säker(Anchon) sparring 3
Nonmun(Uppsats): Vad är ansvar?
————————————————————

Avancera elev

1 Su – Blå bälte 1, 20–25 timmar
Aktiv(Hoardong): Armhävningar 16 gånger och X-hopp 160 gånger.
Ordning(Jongdon): Vika dräkt
Momjitt(Mönster): Middum-Tillit
Gyukpa(Krossteknik): Stående höger o vänster fötter sid spark 
Yong o (Terminologi): 1. Berätta Tillit all rörelse term o betydelse. 
2, Elevens ed
Mattseogeurugi(Sparring): Säker(Anchon) sparring 3
Nonmun(Uppsats): Vad är Tillit?

2 Su – Blå bälte 2, brunt färgstreck, 20-25 timmar
Aktiv(Hoardong): Armhävningar 16 gånger och X-hopp 160 gånger.
Ordning(Jongdon): Vika dräkt
Momjitt(Mönster): 1. Kkum-Dröm
2. Sid sparkar ansvar i 4-riktning 1, 2, 3
Gyukpa(Krossteknik): Förflyttande höger och vänster fötter sid spark 
Yong o (Terminologi): 1. Berätta Dröm all rörelse term o betydelse 
2, Elevens ed 
Mattseogeurugi(Sparring): Säker(Anchon) sparring 3
Nonmun(Uppsats): Vad är Dröm?

3 Su – Blå bälte 3, brun o rött färgstreck, 25–30 timmar
Aktiv(Hoardong): Armhävningar 16 gånger och X-hopp 160 gånger.
Ordning(Jongdon): Vika dräkt
Momjitt(Mönster): 1. Yaksåk-Löfte 
2. Sid sparkar ansvar i 4-riktning 1, 2, 3
Gyukpa(Krossteknik): Höjd hopp utan ansatsen höger eller vänster fötter sid spark 
Yong o (Terminologi): 1. Berätta Löfte all rörelse term o betydelse
2, Elevens ed 
Mattseogeurugi(Sparring): Säker(Anchon) sparring 4
Nonmun(Uppsats): Vad är Löfte?

4 Su – Brun bälte 1, 25-30 timmar
Aktiv(Hoardong): Armhävningar 20 gånger och X-hopp 180 gånger.
Ordning(Jongdon): Vika dräkt
Momjitt(Mönster): Inne-Tålamod 
Gyukpa(Krossteknik): 1. Stående höger fötter snurr sid spark.
2. Höger framknytnäve slag. 
 Yong o (Terminologi): 1. Berätta Tålamod all rörelse term o betydelse
2, Elevens ed 
 Mattseogeurugi(Sparring): Säker(Anchon) sparring 4
Nonmun(Uppsats): Vad är tålamod?

5 Su – Brun bälte 2, blå färgstreck, 25-30 timmar
Aktiv(Hoardong): Armhävningar 20 gånger och X-hopp 180 gånger.
Ordning(Jongdon): Vika dräkt
Momjitt(Mönster): Gamsa -Tacksamhet
Gyukpa(Krossteknik): 1. Stående vänster fötter snurr sid spark .
2. Vänster framknytnäve slag. 
Yong o (Terminologi): 1. Berätta Tacksamhet all rörelse term o betydelse
2, Elevens ed 
Mattseogeurugi(Sparring): Säker(Anchon) sparring 5
Nonmun(Uppsats): Vad är tacksamhet?

6 Su – Brun bälte 3, blå o röd färgstreck, 25-30 timmar
Aktiv(Hoardong): Armhävningar 20 gånger och X-hopp 180 gånger.
Ordning(Jongdon): Vika dräkt
Momjitt(Mönster): Jinri – Sanning
Gyukpa(Krossteknik): 1. Stående höger fötter motsatt rund spark
.2. Stående höger bak knivhand slag. 
Yong o (Terminologi): 1. Berätta Sanning all rörelse term o betydelse
2, Elevens ed 
Mattseogeurugi(Sparring): Säker(Anchon) sparring 5
Nonmun(Uppsats): Vad är sanning?

7 Su – Röd bälte 1, 25-30 timmar
Aktiv(Hoardong): Framknytnäve armhävningar 25 gånger och X-hopp 200 gånger.
Momjitt(Mönster): Hyeubdong – Samarbete
Gyukpa(Krossteknik): 1. Stående vänster fötter motsatt rund spark.
2. Stående vänster bak knivhand slag. 
Yong o (Terminologi): 1. Berätta Samarbeta all rörelse term o betydelse
2, Elevens ed 
Mattseogeurugi(Sparring): Säker(Anchon) sparring 5
Nonmun(Uppsats): Vad är samarbete?

8 Su – Röd bälte 2, blå färgstreck, 25-30 timmar
Aktiv(Hoardong):
 Framknytnäve armhävningar 30 gånger och X-hopp 200 gånger.
Momjitt(Mönster): Yonggi – Tapperhet
Gyukpa(Krossteknik): 1. Hoppande snurr sid spark, båda sidor. 
2. Höger armbågen slå
Yong o (Terminologi): 1. Berätta Tapperhet all rörelse term o betydelse
2, Elevens ed 
Mattseogeurugi(Sparring): Säker(Anchon) sparring 5
Nonmun(Uppsats): Vad är tapperhet?

9 Su – Röd bälte 3, blå o brunt färgstreck, 30- 35 timmar
Aktiv(Hoardong): Framknytnäve armhävningar 35 gånger,
Fingertopp armhävningar över 3 gånger och X-hopp 220 gånger.
Momjitt(Mönster): Moolheuk – Vatten+jord, en Momjitt till att välja examinator
Gyukpa(Krossteknik): 1. Hoppande motsatt rund spark båda sidor. 
2. Vänster armbåge slå 
3. Hoppande vrida spark 
4. Fingertoppstöt 
Yong o (Terminologi): 1. Berätta Vatten+jord all rörelse term o betydelse
2, Elevens ed 
Mattseogeurugi(Sparring): Säker(Anchon) sparring 5
Nonmun(Uppsats): Vad är Vatten+jord?
——————————————————————-

Svart bälte elev

10 DO – svart bälte 1, blå streck – 1 år

Momjitt(Mönster): Himang och Jongeui – Hopp och Rättvisa
Gyukpa(Krossteknik): 1. Hoppande snurrsidspark båda sidor. 
2. Höjd hopp utan ansatsen, upprepande(2gånger) fram sparkar. 
Yong o (Terminologi): 1. Berätta Hopp, Rättvisa all rörelse o betydelse.
2, Elevens ed 
Mattsuhgeurugi(Sparring): Säker fri sparring eller Säker partner sparring
Japhyotoultte(Greppteknik): Minst 7 olika tekniker 
Nonmun(Uppsats): 1. Vad är Hopp och Rättvisa?
2. Vad är fördelar och nackdelar med fot respektive hand tekniker?

11 DO – svart bälte 2, blå streck – 1.5 år
Momjitt(Mönster): Jayoo, Euisik (Frihet, Medvetande)
Gyukpa(Krossteknik): 1. Höjd hopp utan ansatsen, motsattrundspark båda sidor. 
2. Höjd hopp utan ansatsen, upprepande(2gånger) rund sparkar.

Mattseogeurugi(Sparring): 1. Säker fri sparring eller Säker partner sparring
2. Käpp eller Kniv sparring
Japhyotoultte(Greppteknik): Minst 9 olika tekniker 
Yong o (Terminologi): Berätta Frihet, Medvetande all rörelse betydelse.
Nonmun(Uppsats): 1. Vad är Frihet och Medvetand
2. Vad skiljer hoppande och stående tekniker?

12 DO – svart bälte 3, blå streck – 2 år
Momjitt(Mönster): Pyonghwa, Tongil (Fred, Enande)
Gyukpa(Krossteknik): 1. Höjd hopp utan ansatsen, upprepande sid sparkar.
2. Höjd hopp utan ansatsen, fram och rund sparkar.
Mattseogeurugi(Sparring): 1. Säker fri sparring eller Säker partner sparring
2. Käpp eller Kniv sparring 
Japhyotoultte(Greppteknik): Minst 9 olika tekniker
Yong o (Terminologi): Berätta Fred, Enande all rörelse och betydelse.
Nonmun(Uppsats): 1. Vad är fred?
2. Vad är enhet?

13 DO – svart bälte 4 – blå o brun streck – 2.5 år
Momjitt(Mönster): Jillseo, Yangshim-Disciplin, Samvete 
Mattseogeurugi(Sparring): 1. Säker fri sparring eller Säker partner sparring
2. Käpp eller Kniv sparring
Gyukpa(Krossteknik):
1. Höjd hopp utan ansatsen, upprepande snurr sid sparkar.
2. Höjd hopp med ansatsen, fram och rund spark samt slag
Japhyotoultte(Greppteknik): Minst 12 olika tekniker 
Yong o(Terminologi): Berätta Kunskap, Intellekt all rörelse betydelse
Nonmun(Uppsats): 1. Vad är disciplin? 
2. Vad är samvete? 
3. Finns det nackdelar o fördelar i säker fri sparring o partner sparring?

14 DO – svart bälte 5 – blå o brun streck – 3 år
Momjitt(Mönster): Sengmyong, Munhwa-Liv, Kultur 
Mattseogeurugi(Sparring): 1. Säker fri sparring eller Säker partner sparring
2. Käpp eller Kniv sparring
Gyukpa(Krossteknik): 1. Höjd hopp med ansatsen, båda sid spark 
2. Båda knivhand slå ner sammtid
Japhyotoultte(Greppteknik): Minst 12 olika tekniker 
Yong o(Terminologi): Berätta visdom, skapelse all rörelse betydelse 
Nonmun(Uppsats): 1. Vad är liv?
2. Vad är Kultur?

15 DO – svart bälte 6 – blå o brun streck – 3.5 år
Momjitt(Mönster): Yeuksa, Himm-Historia, Styrka 
Mattseogeurugi(Sparring): 1. Säker fri sparring eller Säker partner sparring
2. Käpp eller Kniv sparring
Gyukpa(Krossteknik): 1. Höjd hopp med ansatsen, båda fötter rund spark
2. Höjd hopp utan ansatsen, Båda knivhand slå upprepande inåt, utåt slag
3. Höjdhopp utan ansatsen, Båda framknytnäve slå upprepande inåt, utåt
Japhyotoultte(Greppteknik): Minst 12 olika tekniker 
Yong o(Terminologi): Berätta kultur, historia all rörelse och betydelse
Nonmun(Uppsats): 1. Vad är historia? 
2. Vad är styrka?
3. Finns det nackdelar o fördelar i kampkonst(Mudo)?

16 DO – svart bälte 7 – blå, brun o röd streck – 4 år
Momjitt(Mönster): Shinneom-Övertygelse
Gyukpa(Krossteknik): Utveckling din egen fot eller hand tekniker
Nonmun(Uppsats): Vad är övertygelse?

17 DO – svart bälte 8 – blå, brun o röd streck – 5 år
Momjitt(Mönster): Juche-Identitet
Gyukpa(Krossteknik): Utveckling din egen fot eller hand tekniker
Nonmun(Uppsats): Vad är identitet?

18 DO – svart bälte 9 – blå, brun o röd streck – 7 år
Momjitt(Mönster): Munmu(Gurhimm) -Penna och svärdet 
Gyukpa(Krossteknik): Utveckling din egen fot eller hand tekniker
Nonmun(Uppsats): Vad är penna och svärdet?
————————————————————–

3. Examinators regler

A. Kross: 
Förr betydde tekniken mera än själva krossen. Numer måste materialet gå sönder. Man får 3 chanser. För att få materialet gå sönder måste man uppnå en perfekt teknik, en perfekt balans och en perfekt koncentration. Man skall också ha härdat kroppsdelen länge, så att en eventull smärta blir minimal.

Hoppande krossteknik skall utföras från ett avstånd på mellan 5-10 meter. Plankans mått skall vara minst 2cm tjock 22X22cm till 22x22cm . Vid hoppande bubbelspark och fingertoppar behöver plankan ej vara tjockare än 1 eller 1, halv cm.

B. Terminologi: 
Terminologi är väldigt viktig för att den underlättar kommunikationen vid möten med andra klubbar och andra länder vid graderingar, seminarier och tävlingar.
C. Reservationer för eventuella ändringar vid krossteknik, för barn under 14år, kvinnor och handkapper.

4. Allmänna regler
• Utövaren måste bli godkänd på samtliga tester för att avancera till nästa nivå. 
• Betygen är MVG, VG, +G, G, IG. 
• Utövaren som inte blir godkänd får göra omgradering utan extra kostnad. 
• De som har tränat över 20-25 ggr (träningstimmar) får gradera. 
Men om instruktören vill så kan utövaren gradera efter 20 ggr.

5. Terminologi och uppsats
• Utövaren ska kunna namnen på samtliga tekniker (terminologi) för både på svenska, koreanska eller din språk Det är upp till examinatorn om terminologitestet görs muntligt eller skriftligt. 
• Utövaren ska också skriva en uppsatts på följande tema.
• Uppsatsen ska vara datorskriven och minst en A4 sida lång. 
• Uppsatsen ska lämnas in senast en vecka innan graderings dagen till examinatorn.
————————————————————

6. Säker-sparring system.
Anhjun matseogyeorugi

Mool Heuk Gil sparring finns det 7 olika system.
Terminologi – Yong eo:

Ställning – Seogi:
Fri ställning –Mamderåseogi
Blockering – Mackgi:
Ytter del av armen mellandel hjälp blockering
(Bagakpalmåk gaunde dåa mackgi)

Slag- Chirugi
Upprepande slag som Tanke slag – I eo chirugi

Spark – Chagi:
Framåt spark-Appchagi
Rund spark-Dållyeochagi
Sid spark-Yeopchagi
Snurr sid spark-Dålla yeopchagi
Motsatt rundspark-Bandedållyeochagi

Stående spark-Seo seo chagi.
Förflyttande spark-Omgyeo chagi
Upprepande spark-I eo chagi
Hoppande spark-Ttymeo chagi

1. Säkersparring Ett -Anhjun mattseokeorugi –Hana
Vit – gult bälte

Hälsa/buga (Insa) först mot instruktören, därefter hälsa på motståndaren och utför friställning (Mamderåseogi).
Börja med stående framåtsparkar och sedan upprepande slag (Senggakhgi). Motståndaren utför samma tekniker precis efter att man själv har utfört teknikerna.

På samma sätt, utför förflyttande framåtsparkar, upprepande framåtsparkar och hoppande framåtsparkar följt av upprepande mellanslag var för sig. Alla dessa tekniker utförs varannan gång.

Till slut, var aktiv med fotarbetet med lätta hopp, skippa framåt, bakåt, sidledes och framåt om det behövs. När ni har sparrats klart, hälsa också på varandra och mot instruktören igen.

2. Säkersparring Två – Anhjun mattseokeorugi -Dull
Gul – grönt bälte


Hälsa/buga först mot instruktören, därefter hälsa på motståndaren och utför friställning. Börja med stående framåtsparkar följt av en rund spark och sedan upprepande slag. Motståndaren utför samma tekniker precis efter att man själv har utfört dem.

3. Säkersparring Tre – Anhjun mattseokeorugi -Sett
Grön-blå bälte


Hälsa/buga först mot instruktören, därefter hälsa på motståndaren och utför friställning. Börja med stående framåtsparkar följt av en rund spark och sid spark sedan upprepande slag / samma som Tanke slag. Motståndaren utför sammatekniker precis efter att man själv har utfört dem.

4. Säkersparring Fyra – Anhjun mattseokeorugi -Nett

Blå-brunt bälte

Hälsa/buga först mot instruktören, därefter hälsa på motståndaren och utför friställning. Börja med stående framåtsparkar följt av en rund spark, sid spark och snurr sid spark sedan upprepande slag / samma som Tanke slag.Motståndaren utför samma tekniker precis efter att man själv har utfört dem.

5. Säkersparring Fem – Anhjun mattseokeorugi -Daseott

Brun-rött bälte

Hälsa/buga först mot instruktören, därefter hälsa på motståndaren och utför friställning. Börja med stående framåtsparkar följt av en rund spark, sid spark , snurr sid spark och motsatt rund spark sedan upprepande slag /samma som Tanke slag. Motståndaren utför samma tekniker precis efter att man själv har utfört dem.

6. Fri-sparring – Jayoo mattseokeorugi -Yeoseott

Brun-röd-svart bälte

Hälsa/buga först mot instruktören, därefter hälsa på motstånda-ren och utför friställning. Börja med fri sparka vad du vill, vilka spark och slag som helst. Motståndaren utför samma tekniker precis efter att man själv har utfört dem men att träffa icke varandra.

7. Vad är partnersparring?
Allt bälte

Säkersparring är en uppvisningssparring. Man har en eller flera partner och utför en koreograferad sparring där man tävlar med andra lag med poäng som bestäms av hur felfritt och snyggt teknikerna utförs.

Om man säger att kampsportens sparring är en osäker och verklig sparring där man slåss mot en fiende efter en annan med några få tekniker, så kan man säga att vår säkersparring är en ideell sparring med stridkonstande där man harmoniserar sig själv med sin partner och tävlar med så många och sofistikerade tekniker som möjligt.

Säkersparring är skadefritt därför att alla rörelser är koreograferade. Säkersparring gör det möjligt att man kan fortsätta att utmana rörelser som finns inom människans fantasier därför att det finns inga regler som hindrar någon teknik.

Det kommer att resultera att vackra och sofistikerade rörelser som kräver mycket hög teknik som inte kan förekomma i vanlig sparring kommer att kunna utföras i säkersparring.

I säkersparring är det 100% skadefritt och det kommer att ge väldigt positiva effekter för stridkonstens teknik utvecking.

Säkersparring kommer att bli omtyckt av publiken vilket kommer att möjligen leda till att stridkonsten blir allmänt omtyckt. 
 ——————————————————————–

7. Mool Heuk Gil elevens ed

1. Jag skall följa reglerna inom Moolheukgil (MHG).
2. Jag skall respektera instruktören och alla eleverna. 
3. Jag skall vara en hjälpande hand för samhället genom att arbeta mot lögn och korruption.
4. Jag skall vara en Olhgeu(kampkonst) människa som arbetar mot våld och orättvisa.
5. Jag skall vara koncentrerad när jag tränat Moolheukgil.
6. Jag skall alltid läsa böcker.

´Det växer taggar i munnen om man inte läser en dag´
———————————————————————

Mool Heuk Gil an oath

1. I shell follow the rules and regulation of Moolheukgil. 
2. I shell respect instructor and all students. 
3. I shell be a servant for the society and protect it from untruth and corruption. 
4. I shell be a Olhgeu(martial art) man and keeps violence and un-justice away. 
5. I shell never not be tired of practicing Moolheukgil. 
6. I shell always read books.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.