Priser och anmälan

Priser på träning och paket

Börja träna

Det är aldrig försent!
Alla kan börja träna på Mool Heuk Gil. Du behöver varken speciella förkunskaper, fysiska förutsättningar eller träningserfarenhet för att börja, vi lär dig från grunden. Med vårt unika träningssystem hittar du den träning som passar just dig. Vi hjälper barnen att få självförtroende, ungdomarna att bli starkare och ger vuxna en kul och effektiv, styrke och fitness träning och bätre hälsa!

Paketpriser & Rabatter

1 månad 500:-

Du kan träna en månad och känna på riktigt ordentligt om du gillar att träna Mool Heuk Gil med oss andra.

1 termin 1200:-

För en hel termin på 4 månader och då kan du gå allt från en gång i veckan upp till flera gånger om du känner för det.

50-100% rabatt

Vi har grupprabatter som är att när två barn/ungdomar tränar så har vi
träna 2 till priset av 1.
föräldrar tränar gratis