IMG_1871

Påminnelse! Mool Heuk Gil 3e Uppsatstävlingsregler!

Påminnelse!
Mool Heuk Gil 3e Uppsatstävlingsregler!
Här finns det vuxen och ungdom.
Domare: Ilyas Ah, Jasmin Torkzadeh, Hatice Tuncay
Syfte: Att bli Olhgeu(kampkonst) doktor av Mool Heuk Gil.
Tillhörande: Mool Heuk Gil.
Artikel 1: Titel av uppsatsen
1): Titeln annonseras av Wonsup Lim, grundare Moolheukgil den 30 januari årligen.
2): Tävling sker en gång per år.
3). 2017 års Titel för uppsatsen: Vad är Löfte?
4). Uppsatsen ska vara neutral, ej religiösa åsikter!
Artikel 2: Deltagarkvalifikation
1): Man måste vara medlem av Mool Heuk Gil.
2): Alla måste vara över 15 år och måste ha tränat Mool Heuk Gil.
3): Man måste vara över Gul bälte och visa sitt certifikat.
Artikel 3: Inlämning av uppsatsen
1): Skickas in senast den 12 november
2): Minst antal skrivna sidor (storlek 12, Times New Roman): Över 1 sidor.
Artikel 4: Doktorscertifikat
1): Syftet är att i längden ge Mool Heuk Gils Doktorscertifikat
för den som kommit på 1:a, 2:a, eller 3:e plats uppsatstävlingen totalt 12 gånger.
Artikel 5: Deltagaravgift och inlämning
1): Andra steget är ha en deltagaravgift på 250kr.
A. Den avgiften kan ändras.
B. Nordea Bank, Won-Sup Lim, personkonton nr, 430915-3171.
Artikel 6: Rang och pris
1). 1:a pris – Prispengar på 30% ur totala deltagaravgiftspotten.
2). 2:a pris – Prispengar på 20% ur totala deltagaravgiftspotten.
3). 3:e pris – Prispengar på 10% ur totala deltagaravgiftspotten.
4). Resten av deltagaravgifterna till ska domare, medaljer, pokaler och certifikat.
Artikel 7: Domare
1). Huvuddomare är grundare av Moolheukgil.
2). Domare i Moolheukgil, alla över 12Do utses av grundaren av Moolheukgil.
3). Domarersättningen är på 200kr per timme.
A. Domarersättning kan höjas beroende på antalet deltagare.
Artikel 8: Språk
1): Svenska eller Engelska.
Artikel 9: Att utse vinnaren
1). Vinnaren meddelas den 1 december varje år.
2). Certifikatceremoni, överlämning sker vecka 50 den 12:e december varje år.
Artikel 10: Uppsatsbok.
1). 1:a, 2:a och 3:e prisvinnarna samlas och publiceras i en bok.
2). Vid försäljning av uppsatsboken ska vinstmedel fördelas enligt följande.
3). Utbetalning är en ren vinst: 1a pris 20%, 2a 15%, 3de 10%.
4). All försäljningsbudget och vinstfördelning redovisas.
Artikel 11: Sponsor
1). Sponsringspengar översförs 100% till MHG museum AMMh konto nr Pg 627622-4.
2). All sponsringssaker ges till 1a, 2a och 3e vinnaren.
Artikel 12: Reklam
1). Att försöka sprida sig till världsnivå.
2). Reklam finansieras med deltagaravgiften.
Artikel 13: Skatt
1). Eventuell skatt och socialavgifter betalar av deltagaren.
Wonsup Lim
Grundare av Mool Heuk Gil.
———————————————————————————–
Mool Heuk Gil 3e ungdom uppsatstävlings regler!
Syfte: Att skriva årets bästa Olhgeu(kampkonst) Mool Heuk Gils uppsats.
Tillhörande: Mool Heuk Gil.
Artikel 1: Titel av uppsatsen
1): Titeln annonseras av Wonsup Lim, grundare Moolheukgil den 30 januari årligen.
2): Tävling sker en gång per år.
3). 2017 års Titel för uppsatsen: Vad är löfte?
Artikel 2: Deltagarkvalifikation
1): Man måste vara medlem av Mool Heuk Gil.
2): Alla måste vara under 14 år måste träna Mool Heuk Gil.
3): Man måste vara över Gul bälte och visa sitt certifikat.
Artikel 3: Inlämning av uppsatsen
1): Skickas in senast den 12 november.
2): Minst antal skrivna sidor (storlek 12, Times New Roman): 1 sida.
Artikel 4: Årets bästa Olhgeu uppsatscertifikat
1): Syftet är att ge årets bästa Mool Heuk Gils Olhgeu ungdom Uppsatscertifikat varje år den som kommit på 1:a, 2:a, eller 3:e plats på årets uppsatstävling.
Artikel 5: Deltagaravgift och inlämning
1): Första steget är att ha en deltagaravgift på 250kr.
A. Den avgiften kan ändras.
B. Nordea Bank, Won-Sup Lim, personkonto nr, 430915-3171.
Artikel 6: Rang och pris
1). 1:a pris – Present köpt utifrån en viss del av deltagaravgiftspotten.
2). 2:a pris – Present köpt utifrån en viss del av deltagaravgiftspotten.
3). 3:e pris – Present köpt utifrån en viss del av deltagaravgiftspotten.
4). Resten av deltagaravgifterna till ska domare, medaljer, pokaler och certifikat.
Artikel 7: Domare
1). Huvuddomare är grundare av Moolheukgil.
2). Domare i Moolheukgil, alla över 12Do utses av grundaren av Moolheukgil.
3). Domarersättningen är på 200kr per timme.
A. Domarersättning kan höjas beroende på antalet deltagare.
Artikel 8: Språk
1): Svenska eller Engelska.
Artikel 9: Att utse vinnaren
1). Vinnaren meddelas den 1 december varje år.
2). Certifikatceremoni, överlämning sker vecka 50 den 12:e december varje år.
Artikel 10: Uppsatsbok.
1). 1:a, 2:a och 3:e prisvinnarna samlas och publiceras i en bok.
2). Vid försäljning av uppsatsboken ska vinstmedel fördelas enligt följande.
3). Utbetalning är en ren vinst: 1a pris 20%, 2a 15%, 3de 10%.
4). All försäljningsbudget och vinstfördelning redovisas.
Artikel 11: Sponsor
1). Sponsringspengar översförs 100% till MHG museum AMMh konto nr Pg 627622-4.
2). All sponsringssaker ges till 1a, 2a och 3e vinnaren.
Artikel 12: Reklam
1). Att försöka sprida sig till världsnivå.
2). Reklam finansieras med deltagaravgiften.
Artikel 13: Skatt
1). Eventuell skatt och socialavgifter betalar av deltagaren
OBS: Föräldrahjälp ej tillåtet.
Wonsup Lim
Grundare av Mool Heuk Gil.
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.