skriva-personligt-brev-1024x562

Av Yasmin Sabahi

Vad är tillit?

Tillit är när man har förtroende till någon. Det kan vara till din kompis eller någon från din familj. Om man vill skapa och bevara tillit så måste man vara närvarande, att vara närvarande innebär att vara tillgänglig och mottaglig för någon annan. Att hålla sitt löfte då blir man en person som man kan räkna med. Att man ska säga förlåt när man gjort fel. Man ska vara ärlig och lojal.

När man gifter sig så måste man ha tillit till sin partner, utan tillit och förtroende så kan inte relationen fungera. Tillit är något man bygger upp och tränar på som människa för att bli bättre, alla är inte perfekta.

Att ha tillit till sina föräldrar är det viktigaste som finns enligt mig. Dina föräldrar är de som alltid kommer bry sig om dig och ditt bästa. Allt dina föräldrar säger till dig, tipsar om och vill att du gör är för ditt bästa, vem vet du kanske har nytta av det i framtiden.

Min mamma vill att jag ska gå på mina Mool Heuk Gil träningar för mitt bästa, så jag kan ha nytta av det i framtiden. Så jag kan skydda mig själv och andra. Jag är tacksam att jag har min mamma i mitt liv, för hon bryr sig så mycket om mig. Jag har tillit till min mamma för allt hon säger är för mitt bästa.

Av: Yasmin Sabahi

Datum: 13/11/2017

skriva-personligt-brev-1024x562

Av Muberra Kaplan.

VAD ÄR TILLIT/MIDUM?

Tillit är att lita på någon. Om man har tillit för en vän så litar man på denne. Att kunna lita på samhället och media kan vara svårt. Man vet aldrig om de ljuger eller om hur mycket som sägs är sanning. Detta kan göra att vi kan bli grundlurade om vi litar utan att tänka kritiskt på t.ex. media (tv, nyheter).

Även om en person inte direkt ljuger kan hen bara säga det som gynnar henom alltså kanske bara halva sanningen. Om man kommer på en person med att ljuga förlorar man oftast tillit till denna person och det är väldigt svårt att bygga upp det igen. Även om man lyckas kommer den aldrig bli lika hel som den var innan.

Om vi tar ett papper som ett exempel; först är pappret rakt och är inte skrynkligt, om man sedan ljuger och tappar förtroende är det som att man knycklar ihop pappret. När man nu försöker bygga upp det tillit man knycklade ihop igen så kan man släta ut pappret. Skillnaden är att pappret kommer vara skrynkligt hur mycket man än plattar till det och det kommer aldrig bli lika slätt och fint som det var först.

VAD ÄR DRÖM/KUMM?

Det finns, såvitt jag vet, två sorters betydelser på ordet dröm. Det ena är när man drömmer en dröm i sömnen, denna typ av dröm kan man oftast inte styra. Det andra är när man t.ex. har en dröm som man vill ska gå i uppfyllelse, t.ex. att man vill bli läkare eller lika bra på fotboll som Zlatan, eller om man vill att det ska vara fred på jorden och fattigdom inte ska existera. Denna typ av dröm kan man säga är ett slags mål, t.ex. min dröm är att/mitt mål är att, eller, jag har som dröm att/jag har som mål att.

Drömmar kan ändras och byta riktning. När jag var liten ville jag bli polis, eller brandman. I högstadiet ville jag bli politiker och nu går jag i gymnasiet och vill bli psykolog, kanske till och med kriminalpsykolog (som har med polisyrket att göra) och detta visar att drömmar kan ändras men sedan ändras tillbaka.

En av min MHG-tränares drömmar är att få Mool Heuk Gil att bli världskänt och sprida dess filosofi för att bidra till världsfreden. Därför har man som har svart bälte ansvaret att sprida MHG till världens alla hörn.

Av Muberra Kaplan.

skriva-personligt-brev-1024x562

Armando Hernandez.

Vad är löfte?
Armando Hernandez uppsats

Det finns ett ordspråk som låter så här “man ska inte lova mer än vad man kan hålla”. Om man är uppmärksam kommer man ofta att höra, hur vissa personer ger löften i slutet på många meningar: – “jag lovar”, sedan händer inte så mycket, många till och med glömmer det. Vad händer när man lovar massa saker som man inte kan hålla? Jo, man tappar deras förtroende, även om man tror att dessa löften var obetydliga, kan de vara viktiga för den andra personen.

Vi måste tänka på hur de andra blir påverkade av ett ouppfyllt löfte, de kan bli besvikna, ledsna och t.o.m arga. Varje gång vi lovar någonting, då ger vi vårt ord. Ordet är en av de viktigaste ägodelarna vi har, ordet tillsammans med våra handlingar definierar oss som personer. Om vi går runt och lovar och lovar och ingenting händer, då förlorar vi, sakta men säkert, vår trovärdighet och ingen kommer att lita på oss längre.

Tillit byggs på de erfarenheter vi samlar på oss i det sociala samspelet med andra personer i vår omgivning. När vi lovar något och inte håller det, då har vi lurat personen i fråga och en lögn är alltid en lögn, även om den är “vit”. Det finns löften överallt, man förlovar sig inför äktenskapet och lovar evig kärlek till en annan person, man lovar att försvara sitt land, man lovar att tala sanningen i rättssalen, man lovar att få bra betyg i skolan, man lovar att komma i tid, man lovar att inte göra det igen, etc, etc.

Hur många saker lovar man på en dag? Hur många saker lovar politiker (vallöften)? Och hur många av alla dessa löften blir uppfyllda? Det är omöjligt att räkna, det finns nästan lika många lögner som löften. Det är bättre att lova en sak och uppfylla den än att lova massa små saker och inte uppfylla dem, att lova och inte hålla sitt löfte är det värre än att inte lova någonting.

Det finns till och med människor som lovar saker och ting som de kan inte göra själva “…jag lovar att han kommer att vinna den här tävlingen…” Hur kan man tänka sig att lova för någon annan, det är som att gissa, man lägger sin trovärdighet hos någon annan. Att lova sig själv.

Jag tycker att det är det bästa löftet. Du sätter ett mål och lovar dig själv att göra allt för att fullfölja det, om man misslyckas med det, blir man självklart besviken, men det finns inga andra inblandade.

Att kämpa och kunna hålla ett löfte är en fantastisk känsla som är svår att beskriva. Jag tycker att alla skulle må mycket bättre än att lova mindre och göra mer. I nuläget lever många människor i ovisshet och blir lurade gång på gång av tomma löften. Napoleon Bonaparte (1769–1821) sa: “Det bästa sättet att hålla sitt ord är att inte ge det”

Akalla den 22/okt, 2017.
Av Armando Hernandez.

skriva-personligt-brev-1024x562

Selma Bouterfas

Vad är löfte?
Selma Bouterfas (2005.07.25)

Löfte är när A-person lovar B-person någonting. När man ”lovar” någon någonting måste man hålla sitt så kallade löfte. Om man inte håller sitt löfte så ljuger man, vilket kan innebära att man tappar tillit och förtroende till varann.

Man ska vara en ”god människa” som alla föräldrar brukar säga, men ibland bryter även vuxna sina löften. Man kan ju inte spå in i framtiden så alltså kan man inte lova vad som helst. Det finns även de som inte vill lova saker (min mamma).

De får iallafall inte skulden om det inte händer. Och motsatta personer (inte min mamma) lovar en massa saker men bara sviker andra sen. Man tappar hoppet, och tillsist även vänskapen.

När jag brukar lova saker så brukar det vara saker som jag är 74-99% säker på att det har hänt eller kommer att hända/ inte kommer att hända. Man har mycket mer roligt med personer som håller sina löften. T.ex om man ska mötas kl: 13.48 (EXAKT) då ska man inte behöva vänta 100000 år längre! Det tycker jag är fel, lögn, dumt och respektlöst.

HAR MAN LOVAT, DÅ HAR MAN LOVAT! Eller om man får låna en sak och säger följande: ”Jag kommer att ge tillbaka, annars köper jag en ny.” Då ska man köpa en ny om man tappar bort den! Det är vad jag kallar för löfte. Akalla 21/okt, 2017.

skriva-personligt-brev-1024x562

Av Armando Hernandez

Vad är tillit?

För att det ska finnas en bra kommunikation ska det finnas tillit. Tillit är det kullagret som gör att kommunikationen rullar hela tiden. Det är det som gör att vi kan känna oss bekväm och komfortabel i vår interaktion med andra människor. Tillit kan vara bräckligt i början, men kan växa allt starkare med tiden. Tillit måste byggas upp det kommer inte av sig själv.

Man kan börja med att uppfylla första kraven som är att vara lyhörd, många människor i vår omgivning behöver uppmärksamhet och vill bli sedda och hörda, man ska vara tillgängligt och lyssna på den som behöver prata.

Tillit byggs upp också genom att hålla sina löften, visa att du är en person som man kan räkna med, om man sviker ofta sina löften andra blir misstänksamma och det blir ingen tillit, men om man någon gång kan inte uppfylla ett löfte se till att den andra vet omedelbart varför blev det så, be om ursäkt och mena det.

Du ska alltid vara ärlig och tala sanningen oavsett, men lyssna på de andra också. Säg aldrig något om någon annan, den som öppnar sig till dig måste vara säker på att du inte berättar vidare, det är lojalitet och är viktigt för att skapa trygghet och tillit.

Se till att dina ord överensstämmer med dina handlingar, det betyder att vara konsekvent, jag har lärt mig det inom mitt yrke som lärare, det är viktigt att barnen litar på att du behandla de likadant. Du ska kunna vara dig själv och inte dölja saker och ting för andra som du vill att de ska lita på dig. Så så småningom börjar du lita på andra. Du ska tro på de andra även om du inte vet, det är tillit.

Vad är dröm?
De flesta människorna förknippar drömmen med det tillståndet man hamnar i medans man sover. Om den där typen av drömmar finns mycket att prata om. Varför vi drömmer? Vilka typ av drömmar finns? etc. Man kan gå längs bak i tiden och se att drömmar har uppfyllt en viktig roll i många kulturer.

Man försöker att tolka drömmarna och det gör man på många olika sätt. Men man kan också drömma i vaket tillstånd. Jag tycker att det är som ett önskemål, det önskemålet eller “drömmen” kan förändras med tiden och kan bero på många olika saker, t. ex. om man är barn eller vuxen, var är man född etc, etc.

Drömmarna kan vara, tycker jag, kortvariga eller långvariga t. ex en person som drömmer om något som ska hända nästa dag, det kan vara vad som hels som att gå på bio, eller en annan som “drömmer” om att utöva ett viss yrke i framtiden, eller den som “drömmer” om att vara bäst på någonting och så livet pågår mellan drömmarna och verkligheten. Många “drömmar” förverkligas andra inte.

Det är kanske bättre om drömmarna är realistiska, det betyder att de kan upplevas i verkligheten annars kan man vara besviken. Det viktigaste är att kämpa för sina “drömmar” då finns större möjligheter att de förverkligas.

Av Armando Hernandez
Akalla den 22/okt, 2017.

skriva-personligt-brev-1024x562

Esen Kapucu uppsats. 2017.10.12. Vad är Kompis?

Esen Kapucu uppsats. 2017.10.12. Vad är Kompis?

En kompis är någon man gillar att umgås med.

En dålig kompis kan man inte lita på,den är alltid taskig , bryr sig inte om dig och försöker helst undvika dig. En bra kompis är med dig då och då, den är hjälpsam och beter sig normalt som den gör mot alla. En mycket bra kompis kan man kalla för en bästis den man alltid litar på, den som du vet kommer aldrig vända ryggen mot dig, ljuger aldrig är alltid ärlig helt enkelt tvärtom en dålig kompis.

Vad är tanke?
Tanke är ett sätta att försöka spå vad som har hänt eller vad som kommer hända.

Vad är mat?
Mat är något vi äter för att kunna få näring eller för att njuta. All levande måste äta bra för att må bra och vara frisk. Dålig mat kan göra dig sjuk på olika platser i din kropp.