Graderingsregler 2017-02-02

Observera de fysiska kraven som tillkommit, se nedan.

Moolheukgil graderingsregler 2017.02.20

SU är träning, talent
DO är en väg och betyder att Olhgeu (kampkonst-etik moral, filosofi) som kulturvetenskap (liberal arts).

Vit färg betyder renhet
Gul färg betyder gro
Grön färg betyder vår

Blå färg betyder himmel och vatten
Brun färg betyder marken
Röd färg betyder liv
Svart färg är frö
————————————————–

Grund elev

0.1 SU – Vit bälte, 20-25 timmar
Aktiv(Hoardong): Armhävningar 10gånger och X-hopp 100gånger.
Momjitt(Mönster): Appchagi-Framspark ansvar(Chekim) i 4 riktning 1, 2, 3.
Geokpa(Krossteknik): Stående och hoppande höger fot framspark.
(Furu planka barn tjock 0.7cm-1cm, Vuxen – 2cm)
Yong o(Terminologi): All rörelser.
Nonmun(Uppsats): Vad tycker du om att träna Mool Heuk Gil.

0.2 SU – Vit bälte, gult färgstreck, 20-25 timmar
Aktiv(Hoardong): Armhävningar 10 gånger och X-hopp 100 gånger.
Momjitt(Mönster): Yangchin-Föräldrar ansvar i 4-riktning 1, 2, 3.
Gyokpa(Krossteknik): Stående och hoppande vänster fot framspark.
Yong o(Terminologi): All rörelser och elevens ed (över 9år)
Mattseogeurugi(Sparring): Säker(Anchon) sparring 1.
Nonmun(Uppsats): Vad är föräldrar?

Mool Heuk Gil elevens ed (Sonseo).

1. Jag skall följa reglerna inom Moolheukgil (MHG).
2. Jag skall respektera instruktören och alla eleverna.
3. Jag skall vara en hjälpande hand för samhället genom att arbeta mot lögn och korruption.
4. Jag skall vara en Olhgeu(kampkonst) människa som arbetar mot våld och orättvisa.
5. Jag skall vara koncentrerad när jag tränat Moolheukgil.
6. Jag skall alltid läsa böcker.

´Det växer taggar i munnen om man inte läser en dag´

0.3 SU – Vit bälte, gul o grönt färgstreck, 20-25 timmar
Aktiv(Hoardong): Armhävningar 10 gånger och X-hopp 100 gånger.
Momjitt(Mönster): Seuseung-Lärare ansvar i 4-riktning 1, 2, 3.
Kyokpa(Krossteknik): Höjd hopp utan ansatsen höger fot framspark
Yong o(Terminologi): All rörelser och elevens ed
Mattseogeurugi(sparring): Säker(Anchon) sparring 1.
Nonmun(Uppsats): Vad är lärare?

0.4 SU – Gul bälte, 20-25 timmar
Aktiv(Hoardong): Armhävningar 12 gånger och X-hopp 120 gånger.
Momjitt(Mönster): Dongmu-Kompis ansvar i 4-riktning 1, 2, 3.
Gyokpa(Krossteknik): Höjd hopp utan ansatsen vänster fot framspark
Yong o(Terminologi): All rörelser och elevens ed
Mattseogeurugi(Sparring): Säker(Anchon) sparring 1
Nonmun(Uppsats): Vad är kompis?

0.5 SU – Gul bälte på grönt färgstreck, 20-25 timmar
Aktiv(Hoardong): Armhävningar 12 gånger och X-hopp 120 gånger.
Momjitt(Mönster): Senggak-Tanken ansvar i 4-riktning 1, 2, 3.
Gyukpa(Krossteknik): Stående höger fot rund spark
Yong o (Terminologi): All rörelser och elevens ed
Mattseogeurugi(Sparring): Säker(Anchon) sparring 2
Nonmun(Uppsats): Vad är tanke?

0.6 SU – Gul bälte på grön och blå färgstreck, blå färgstreck, 20-25 timmar
Aktiv(Hoardong): Armhävningar 12 gånger och X-hopp 120 gånger.
Momjitt(Mönster): Umsik-Mat ansvar i 4 riktning 1, 2, 3
Gyukpa(Krossteknik): Stående vänster fot rund spark
Yong o (Terminologi): All rörelser och elevens ed
Mattseogeurugi(Sparring): Säker(Anchon) sparring 2
Nonmun(Uppsats): Vad är mat?

0.7 SU – Grön bälte, 20-25 timmar
Aktiv(Hoardong): Armhävningar 14 gånger och X-hopp 140 gånger.
Ordning(Jongdon): Knyta bälte
Momjitt(Mönster): Chirugi-Slag ansvar i 4-riktning 1, 2, 3
Gyukpa(Krossteknik): Stående och hoppande vänster fot rund spark
Yong o(Terminologi): All rörelser och elevens ed
Mattseogeurugi(Sparring): Säker(Anchon) sparring 2
Nonmun(Uppsats): Vad är slag?

0.8 SU – Grön bälte på blå färgstreck, 20-25 timmar
Aktiv(Hoardong): Armhävningar 14 gånger och X-hopp 140 gånger.
Ordning(Jongdon): Knyta bälte
Momjitt(Mönster): Mackgi-Blockering ansvar i 4-riktning 1, 2, 3
Gyukpa(Krossteknik): Stående och hoppande höger fot rund spark
Yong o (Terminologi): All rörelser och elevens ed
Mattseogeurugi(Sparring): Säker(Anchon) sparring 2
Nonmun(Uppsats): Vad är blockering?

0.9 SU – Grön bälte på blått och brunt färgstreck, 20-25 timmar
Aktiv(Hoardong): Armhävningar 14 gånger och X-hopp 140 gånger.
Ordning(Jongdon):
 Knyta bälte
Momjitt(Mönster): 1. Ansvar ansvar i 4-riktning 1, 2, 3
2. Rundsparkar ansvar i 4-riktning 1, 2, 3
Gyukpa(Krossteknik): Hoppande höger och vänster fötter rund spark
Yong o (Terminologi): All rörelser och elevens ed
Mattseogeurugi(Sparring): Säker(Anchon) sparring 3
Nonmun(Uppsats): Vad är ansvar?
——————————————————————-

Avancera elev

1 Su – Blå bälte 1, 20–25 timmar
Aktiv(Hoardong): Armhävningar 16 gånger och X-hopp 160 gånger.
Ordning(Jongdon): Vika dräkt
Momjitt(Mönster): Middum-Tillit
Gyukpa(Krossteknik): Stående höger o vänster fötter sid spark
Yong o (Terminologi): 1. Berätta Tillit all rörelse term o betydelse.
2, Elevens ed
Mattseogeurugi(Sparring): Säker(Anchon) sparring 3
Nonmun(Uppsats): Vad är Tillit?

2 Su – Blå bälte 2, brunt färgstreck, 20-25 timmar
Aktiv(Hoardong): Armhävningar 16 gånger och X-hopp 160 gånger.
Ordning(Jongdon): Vika dräkt
Momjitt(Mönster): 1. Kkum-Dröm
2. Sidsparkar ansvar i 4-riktning 1, 2, 3
Gyukpa(Krossteknik): Förflyttande höger och vänster fötter sid spark
Yong o (Terminologi): 1. Berätta Dröm all rörelse term o betydelse
2, Elevens ed
Mattseogeurugi(Sparring): Säker(Anchon) sparring 3
Nonmun(Uppsats): Vad är Dröm?

3 Su – Blå bälte 3, brun o rött färgstreck, 25-30 timmar
Aktiv(Hoardong): Armhävningar 16 gånger och X-hopp 160 gånger.
Ordning(Jongdon): Vika dräkt
Momjitt(Mönster): 1. Yaksåk-Löfte
2. Sidsparkar ansvar i 4-riktning 1, 2, 3
Gyukpa(Krossteknik): Höjd hopp utan ansatsen höger eller vänster fötter sid spark
Yong o (Terminologi): 1. Berätta Löfte all rörelse term o betydelse  2, Elevens ed
Mattseogeurugi(Sparring): Säker(Anchon) sparring 4
Nonmun(Uppsats): Vad är Löfte?

4 Su – Brun bälte 1, 25-30 timmar
Aktiv(Hoardong): Armhävningar 20 gånger och X-hopp 180 gånger.
Ordning(Jongdon): Vika dräkt
Momjitt(Mönster): Inne-Tålamod
Gyukpa(Krossteknik): 1. Stående höger fötter snurr sid spark. 2. Höger framknytnäve slag.
 Yong o (Terminologi): 1. Berätta Tålamod all rörelse term o betydelse 2, Elevens ed
 Mattseogeurugi(Sparring): Säker(Anchon) sparring 4
Nonmun(Uppsats): Vad är tålamod?

5 Su – Brun bälte 2, blå färgstreck, 25-30 timmar
Aktiv(Hoardong): Armhävningar 20 gånger och X-hopp 180 gånger.
Ordning(Jongdon): Vika dräkt
Momjitt(Mönster): Gamsa -Tacksamhet
Gyukpa(Krossteknik): 1. Stående vänster fötter snurr sid spark .2. Vänster framknytnäve slag.
Yong o (Terminologi): 1. Berätta Tacksamhet all rörelse term o betydelse
2, Elevens ed
Mattseogeurugi(Sparring): Säker(Anchon) sparring 5
Nonmun(Uppsats): Vad är tacksamhet?

6 Su – Brun bälte 3, blå o röd färgstreck, 25-30 timmar
Aktiv(Hoardong): Armhävningar 20 gånger och X-hopp 180 gånger.
Ordning(Jongdon): Vika dräkt
Momjitt(Mönster): Jinri – Sanning
Gyukpa(Krossteknik): 1. Stående höger fötter motsatt rund spark .
2. Stående höger bak knivhand slag.
Yong o (Terminologi): 1. Berätta Sanning all rörelse term o betydelse
2, Elevens ed
Mattseogeurugi(Sparring): Säker(Anchon) sparring 5
Nonmun(Uppsats): Vad är sanning?

7 Su – Röd bälte 1, 25-30 timmar
Aktiv(Hoardong): Framknytnäve armhävningar 25 gånger och X-hopp 200 gånger.
Momjitt(Mönster): Hyeubdong – Samarbete
Gyukpa(Krossteknik): 1. Stående vänster fötter motsatt rund spark.
2. Stående vänster bak knivhand slag.
Yong o (Terminologi): 1. Berätta Samarbeta all rörelse term o betydelse
2, Elevens ed
Mattseogeurugi(Sparring): Säker(Anchon) sparring 5
Nonmun(Uppsats): Vad är samarbete?

8 Su – Röd bälte 2, blå färgstreck, 25-30 timmar
Aktiv(Hoardong):
 Framknytnäve armhävningar 30 gånger och X-hopp 200 gånger.
Momjitt(Mönster): Yonggi – Tapperhet
Gyukpa(Krossteknik): 1. Hoppande snurr sid spark, båda sidor.
2. Höger armbågen slå
Yong o (Terminologi): 1. Berätta Tapperhet all rörelse term o betydelse
2, Elevens ed
Mattseogeurugi(Sparring): Säker(Anchon) sparring 5
Nonmun(Uppsats): Vad är tapperhet?

9 Su – Röd bälte 3, blå o brunt färgstreck, 30- 35 timmar
Aktiv(Hoardong): Framknytnäve armhävningar 35 gånger, Fingertopp armhävningar över 5gånger och X-hopp 220 gånger.
Momjitt(Mönster): Moolheuk – Vatten+jord, en Momjitt till att välja examinator
Gyukpa(Krossteknik): 1. Hoppande motsatt rund spark båda sidor.
2. Vänster armbåge slå
3. Hoppande vrida spark
4. Fingertoppstöt
Yong o (Terminologi): 1. Berätta Vatten+jord all rörelse term o betydelse
2, Elevens ed
Mattseogeurugi(Sparring): Säker(Anchon) sparring 5
Nonmun(Uppsats): Vad är Vatten+jord?
——————————————————————-

Svart bälte elev

10 DO – svart bälte 1, blå streck – 1 år

Momjitt(Mönster): Himang och Jongeui – Hopp och Rättvisa
Gyukpa(Krossteknik): 1. Hoppande snurrsidspark båda sidor.
2. Höjd hopp utan ansatsen, upprepande(2gånger) fram sparkar.
Yong o (Terminologi): 1. Berätta Hopp, Rättvisa all rörelse o betydelse.
2, Elevens ed
Mattsuhgeurugi(Sparring): Säker fri sparring eller Säker partner sparring
Japhyotoultte(Greppteknik): Minst 7 olika tekniker
Nonmun(Uppsats): 1. Vad är Hopp och Rättvisa?
2. Vad är fördelar och nackdelar med fot respektive hand tekniker?

11 DO – svart bälte 2, blå streck – 1.5 år
Momjitt(Mönster): Jayoo, Euisik (Frihet, Medvetande)
Gyukpa(Krossteknik): 1. Höjd hopp utan ansatsen, motsattrundspark båda sidor.
2. Höjd hopp utan ansatsen, upprepande(2gånger) rund sparkar.

Mattseogeurugi(Sparring): 1. Säker fri sparring eller Säker partner sparring
2. Käpp eller Kniv sparring
Japhyotoultte(Greppteknik): Minst 9 olika tekniker
Yong o (Terminologi): Berätta Frihet, Medvetande all rörelse betydelse.
Nonmun(Uppsats): 1. Vad är Frihet och Medvetand
2. Vad skiljer hoppande och stående tekniker?

12 DO – svart bälte 3, blå streck – 2 år
Momjitt(Mönster): Pyonghwa, Tongil (Fred, Enande)
Gyukpa(Krossteknik): 1. Höjd hopp utan ansatsen, upprepande sid sparkar.
2. Höjd hopp utan ansatsen, fram och rund sparkar.
Mattseogeurugi(Sparring): 1. Säker fri sparring eller Säker partner sparring
2. Käpp eller Kniv sparring
Japhyotoultte(Greppteknik): Minst 9 olika tekniker
Yong o (Terminologi): Berätta Fred, Enande all rörelse och betydelse.
Nonmun(Uppsats): 1. Vad är fred?
2. Vad är enhet?

13 DO – svart bälte 4 – blå o brun streck – 2.5 år
Momjitt(Mönster): Jillseo, Yangshim-Disciplin, Samvete
Mattseogeurugi(Sparring): 1. Säker fri sparring eller Säker partner sparring
2. Käpp eller Kniv sparring
Gyukpa(Krossteknik):
1. Höjd hopp utan ansatsen, upprepande snurr sid sparkar.
2. Höjd hopp med ansatsen, fram och rund spark samt slag
Japhyotoultte(Greppteknik): Minst 12 olika tekniker
Yong o(Terminologi): Berätta Kunskap, Intellekt all rörelse betydelse
Nonmun(Uppsats): 1. Vad är disciplin?
2. Vad är samvete?
3. Finns det nackdelar o fördelar i säker fri sparring o partner sparring?

14 DO – svart bälte 5 – blå o brun streck – 3 år
Momjitt(Mönster): Sengmyong, Munhwa-Liv, Kultur
Mattseogeurugi(Sparring): 1. Säker fri sparring eller Säker partner sparring
2. Käpp eller Kniv sparring
Gyukpa(Krossteknik): 1. Höjd hopp med ansatsen, båda sid spark
2. Båda knivhand slå ner sammtid
Japhyotoultte(Greppteknik): Minst 12 olika tekniker
Yong o(Terminologi): Berätta visdom, skapelse all rörelse betydelse
Nonmun(Uppsats): 1. Vad är liv?
2. Vad är Kultur?

15 DO – svart bälte 6 – blå o brun streck – 3.5 år
Momjitt(Mönster): Yeuksa, Himm-Historia, Styrka
Mattseogeurugi(Sparring): 1. Säker fri sparring eller Säker partner sparring
2. Käpp eller Kniv sparring
Gyukpa(Krossteknik): 1. Höjd hopp med ansatsen, båda fötter rund spark
2. Höjd hopp utan ansatsen, Båda knivhand slå upprepande inåt, utåt slag
3. Höjdhopp utan ansatsen, Båda framknytnäve slå upprepande inåt, utåt
Japhyotoultte(Greppteknik): Minst 12 olika tekniker
Yong o(Terminologi): Berätta kultur, historia all rörelse och betydelse
Nonmun(Uppsats): 1. Vad är historia?
2. Vad är styrka?
3. Finns det nackdelar o fördelar i kampkonst(Mudo)?

16 DO – svart bälte 7 – blå, brun o röd streck – 4 år
Momjitt(Mönster): Shinneom-Övertygelse
Gyukpa(Krossteknik): Utveckling din egen fot eller hand tekniker
Nonmun(Uppsats): Vad är övertygelse?

17 DO – svart bälte 8 – blå, brun o röd streck – 5 år
Momjitt(Mönster): Juche-Identitet
Gyukpa(Krossteknik): Utveckling din egen fot eller hand tekniker
Nonmun(Uppsats): Vad är identitet?

18 DO – svart bälte 9 – blå, brun o röd streck – 7 år
Momjitt(Mönster): Munmu(Gurhimm) -Penna och svärdet
Gyukpa(Krossteknik): Utveckling din egen fot eller hand tekniker
Nonmun(Uppsats): Vad är penna och svärdet?
—————————————————————————————

 1. Examinators regler
 2. Kross:
  Förr betydde tekniken mera än själva krossen. Numer måste materialet gå sönder. Man får 3 chanser. För att få materialet gå sönder måste man uppnå en perfekt teknik, en perfekt balans och en perfekt koncentration. Man skall också ha härdat kroppsdelen länge, så att en eventull smärta blir minimal.

Hoppande krossteknik skall utföras från ett avstånd på mellan 5-10 meter. Plankans mått skall vara minst 2cm tjock 22X22cm till 22x22cm . Vid hoppande bubbelspark och fingertoppar behöver plankan ej vara tjockare än 1 eller 1, halv cm.

 1. Terminologi:
  Terminologi är väldigt viktig för att den underlättar kommunikationen vid möten med andra klubbar och andra länder vid graderingar, seminarier och tävlingar.
  C. Reservationer för eventuella ändringar vid krossteknik, för barn under 14år, kvinnor och handkapper.
 2. Allmänna regler
  • Utövaren måste bli godkänd på samtliga tester för att avancera till nästa nivå.
  • Betygen är MVG, VG, +G, G, IG.
  • Utövaren som inte blir godkänd får göra omgradering utan extra kostnad.
  • De som har tränat över 20-25 ggr (träningstimmar) får gradera.
  Men om instruktören vill så kan utövaren gradera efter 20 ggr.
 3. Terminologi och uppsats
  • Utövaren ska kunna namnen på samtliga tekniker (terminologi) för både på svenska, koreanska eller din språk Det är upp till examinatorn om terminologitestet görs muntligt eller skriftligt.
  • Utövaren ska också skriva en uppsatts på följande tema.
  • Uppsatsen ska vara datorskriven och minst en A4 sida lång.
  • Uppsatsen ska lämnas in senast en vecka innan graderings dagen till examinatorn.
  —————————————————————————
 4. Säker-sparringsystem.
  Anhjun matseogyeorugi

  Mool Heuk Gil sparring finns det 7 olika system.

  Terminologi – Yong eo:

 

Ställning – Seogi:
Fri ställning –Mamderåseogi

Blockering – Mackgi:
Ytter del av armen mellandel hjälp blockering
(Bagakpalmåk gaunde dåa mackgi)

Slag- Chirugi
Upprepande slag som Tanke slag – I eo chirugi

Spark – Chagi:
Framåt spark-Appchagi
Rund spark-Dållyeochagi
Sid spark-Yeopchagi
Snurr sid spark-Dålla yeopchagi
Motsatt rundspark-Bandedållyeochagi

Stående spark-Seo seo chagi.
Förflyttande spark-Omgyeo chagi
Upprepande spark-I eo chagi
Hoppande spark-Ttymeo chagi

 1. SäkersparringEtt -Anhjun mattseokeorugi –Hana
  Vit – gult bälte

Hälsa/buga (Insa) först mot instruktören, därefter hälsa på motståndaren och utför friställning (Mamderåseogi).
Börja med stående framåtsparkar och sedan upprepande slag (Senggakhgi). Motståndaren utför samma tekniker precis efter att man själv harutfört teknikerna.

 

På samma sätt, utför förflyttande framåtsparkar, upprepande framåtsparkar och hoppande framåtsparkar följt av upprepande mellanslag varför sig. Alla dessa tekniker utförs varannan gång.

Till slut, var aktiv med fotarbetet med lätta hopp, skippa framåt, bakåt, sidledes och framåt om det behövs. När ni har sparrats klart, hälsa ocksåpå varandra och mot instruktören igen.

 1. 2.SäkersparringTvå – Anhjun mattseokeorugi -Dull
  Gul – grönt bälte


Hälsa/buga först mot instruktören, därefter hälsa på motståndaren och utför friställning. Börja med stående framåtsparkar följt av en rund sparkoch sedan upprepande slag. Motståndaren utför samma tekniker precis efter att man själv har utfört dem.

3. Säkersparring Tre – Anhjun mattseokeorugi -Sett
Grön-blå bälte


Hälsa/buga först mot instruktören, därefter hälsa på motståndaren och utför friställning. Börja med stående framåtsparkar följt av en rund sparkoch sid spark sedan upprepande slag / samma som Tanke slag. Motståndaren utför samma tekniker precis efter att man själv har utfört dem.

 

 1. 4.SäkersparringFyra – Anhjun mattseokeorugi -Nett

Blå-brunt bälte

Hälsa/buga först mot instruktören, därefter hälsa på motståndaren och utför friställning. Börja med stående framåtsparkar följt av en rund spark, sid spark och snurr sid spark sedan upprepande slag / samma som Tanke slag. Motståndaren utför samma tekniker precis efter att man själv harutfört dem.

5. Säkersparring Fem – Anhjun mattseokeorugi -Daseott

Brun-rött bälte

Hälsa/buga först mot instruktören, därefter hälsa på motståndaren och utför friställning. Börja med stående framåtsparkar följt av en rund spark, sid spark , snurr sid spark och motsatt rund spark sedan upprepande slag /samma som Tanke slag. Motståndaren utför samma tekniker precis efteratt man själv har utfört dem.

 

 1. 6.Fri-sparring– Jayoo mattseokeorugi -Yeoseott

Brun-röd-svart bälte

Hälsa/buga först mot instruktören, därefter hälsa på motstånda-ren och utför friställning. Börja med fri sparka vad du vill, vilka spark och slag som helst. Motståndaren utför samma tekniker precis efter att man själv har utfört dem men att träffa icke varandra.

7. Vad är partnersparring?
Allt bälte

Säkersparring är en uppvisningssparring. Man har en eller flera partner och utför en koreograferad sparring där man tävlar med andra lag med poäng som bestäms av hur felfritt och snyggt teknikerna utförs.

Om man säger att kampsportens sparring är en osäker och verklig sparring där man slåss mot en fiende efter en annan med några få tekniker, så kan man säga att vår säkersparring är en ideell sparring med stridkonstande där man harmoniserar sig själv med sin partner och tävlar med så många och sofistikerade tekniker som möjligt.

Säkersparring är skadefritt därför att alla rörelser är koreograferade. Säkersparring gör det möjligt att man kan fortsätta att utmana rörelser som finns inom människans fantasier därför att det finns inga regler som hindrar någon teknik.

Det kommer att resultera att vackra och sofistikerade rörelser som kräver mycket hög teknik som inte kan förekomma i vanlig sparring kommer att kunna utföras i säkersparring.

I säkersparring är det 100% skadefritt och det kommer att ge väldigt positiva effekter för stridkonstens teknik utvecking.

Säkersparring kommer att bli omtyckt av publiken vilket kommer att möjligen leda till att stridkonsten blir allmänt omtyckt.
————————————————————————–

 1. Mool Heuk Gil elevens ed
 2. Jag skall följa reglerna inom Moolheukgil (MHG).
  2. Jag skall respektera instruktören och alla eleverna.
  3. Jag skall vara en hjälpande hand för samhället genom att arbeta mot lögn och korruption.
  4. Jag skall vara en Olhgeu(kampkonst) människa som arbetar mot våld och orättvisa.
  5. Jag skall vara koncentrerad när jag tränat Moolheukgil.
  6. Jag skall alltid läsa böcker.

  ´Det växer taggar i munnen om man inte läser en dag´
  ———————————————————————

Mool Heuk Gil an oath

 1. I shell follow the rules and regulation of Moolheukgil.
  2. I shell respect instructor and all students.
  3. I shell be a servant for the society and protect it from untruth and corruption.
  4. I shell be a Olhgeu(martial art) man and keeps violence and un-justice away.
  5. I shell never not be tired of practicing Moolheukgil.
  6. I shell always read books.

Av all förnuft under himlen, så finns det inget som är viktigare än urskillning av rätt och fel.
Of all reason under heaven, there it nothing that is important more than to separatet hat is right and wrong

Read More
Vårtermin 2017

Vår termin, 2017 tränings schema för Tensta

 Mool Heuk Gil skadefri Olhgeu(kampkonst)

God fortsättning på nya året!

Vi startar vårterminen tisdag den 17:e januari och fortsätter till fredagen den 16:e juni 2017.
Träningen blir alltså hela fem månader!

Plats: Blå huset Tensta i Allrummet

Tid:    

Nybörjare: Tisdag och Fredag kl 17.00 – 17.50
Avancerad: Tisdag och Fredag 18.00 – 18.50

Avgift:

 • Hela terminen 1.200kr
 • Per månad 400kr
 • Per gång 100kr

 

Graderingar:

 • Fredag den 3de/mars kl 17.00
 • Fredag den 26de/maj kl 17.00

Avgifter läs här

Tävling: 7:e MHG mästerskap på Akallas gym lördag den 13:e maj, kl 08.30
Ledig: vecka 15. Påsklov lördag den 8de april till måndag den 17:e april.

Instruktör: Keun seuseungnim Lim Wonsup
Grundare av Mool Heuk Gil
Stormästare av Tae Kwon Do 9Dan

Vill du träna äkta kampkonst är du hjärtligt välkommen!

 

Read More
Resultat Mool Heuk Gil uppsatstävling 2016

15338880_1310318992373378_242618230262596534_nTitel: Vad är Tillit?

Segrare vuxen

Guld – Arne Hortell
Silver – Qamar Yusuf
Brons – Muberra Kaplan

Segrare ungdom 

uld – Isak Ahmed
Silver – Tanya Hortell
Brons – Anastasis Alimovic

15319030_1310319262373351_5129200435745167015_n

Inlämnade uppsatser kan beställas mot avgift, kontakta oss.

Read More
Mool Heuk Gil avslutningsfest och ceremoni av 2:a uppsatstävling 2016

Mool Heuk Gil avslutningsfest och ceremoni av 2:a uppsatstävling 2016

Datum: lördag den 12/december av 2016.
Tid: 14.00–17.00
Plats: Akalla gym

Adress: Sibeliusgången 24, mittemot ett brunt hus ingång Höger
Där finns vänster ingång av Mool Heuk Gil avslutningsfest lokal.
Trafik: T-bana Akalla och buss 514, 178

1. Uppvisning/Kan ni meddela mig, vem ska uppvisa oss för en eller två tekniker?
2. Om ni eller någon ni känner som kan spela något instrument så ställ upp gärna på scen.

3. Uppsatstävlings ceremoni/prisutdelning uppsatstävling
4. Vi skall ha present utdelning. Alla tar med en present för cirka 100kr och därefter blandar
vi presenterna och delar ut till alla!

5. Fika/Ta självklart med dig släktingar och vänner.
6. Alla måste komma!

MHG hälsningar!

Mool Heuk Gil styrelse av Stockholm Moolheukgil klubb

Read More
Vad är tacksamhet Muberra K/감사

Vad är tacksamhet Muberra K/감사?

Av: Müberra Kaplan

Att vara tacksam är en av de viktigaste beteenden som en människa måste ha för att kunna

leva med andra människor. Utan tacksamhet mot andra medmänniskor, naturen, djuren och

all material som människor har skapat kommer ingen, inte ens naturen och djuren vilja hjälpa

dig.

Om man bara tar från naturen utan att vara försiktig och dessutom smutsar ner naturen med

skräp och överdrivet mycket koldioxid så kommer naturen blir förstörd och inte kunna hjälpa

oss människor längre.

Om man inte ger djuren i naturen frihet och djuren i zoo-parkerna tillräckligt med mat och

kärlek så är man otacksam mot dessa. När vi äter lax så är laxen ett offer för att vi ska bli

mätta. För att vara tacksam mot laxen måste vi vara försiktiga med att inte överfiska, inte

förorena våra hav och inte köpa lax från “laxplanteringar”. Om vi är otacksamma mot t.ex.

laxen så kommer den att utrotas och då har vi ingen lax.

Om vi inte är tacksamma mot människor, t.ex. våra föräldrar som klär oss och matar oss eller

våra lärare som delar med sig av sin kunskap till oss så kommer varken våra föräldrar vilja

göra sina föränderliga plikter mot oss och lärarna kommer inte vilja dela sin kunskap med

oss.

Det skulle kunna leda till att människosläktet hamnar i fara. På grund av att man börjar

förakta otacksamma människor och känner att vad man än gör så spelar det ingen roll för

ingen är tacksam. Ett exempel är att vi måste vara tacksamma gentemot de bönder som odlar
vete som blir till mjöl och som hamnar i ingredienserna i ett bröd.

Det är då inte endast bonden som vi ska vara tacksamma mot, utan alla som har gjort att brödet hamnade på vårt bord. Alltså t.ex. maskinerna som omvandlar vetet till mjöl, till människan som transporterat mjölet till affärerna, till föräldern/syskonet som har köpt mjölet och till föräldern som har bakat brödet med mjölet i. Vi måste alltså ha tacksamhet mot allt gott. Otacksamhet är en av grunderna till allt dåligt.

Read More
Vad är Mool Heuk Gil(MHG)?

Vad är Mool Heuk Gil(MHG)?

Människan skapade samhället.
All kultur började med talet(mun rörelser), med hand och fot rörelser.

Den som vill tala, uttrycker sin mening genom att tala med munnen.
En målare uttrycker sin mening genom att måla
En skulptör uttrycker sin mening genom att skulptera
En musiker uttrycker sin mening genom att spela musik
Den som kan skriva, uttrycker sin mening genom att skriva

Allt detta uttrycker i Mool Heuk Gil, Vattnets och Jordens väg.
Mool är vattnet, Heuk är jorden och Gil är vägen
Vattnet innebär den renhet som livet dricker av och jorden den plats där allt liv växer.

Vägen innebär på det sätt som allt liv växer.
På den här vägen finns det något synligt och osynligt

Det som är synligt(naturvetenskap-physical sciences) är de många olika rörelser som finns i
MHG och det osynliga(metafysik-metaphysical science) är min erfarenhetsfilosofi som
MHG bygga på. Filosofin är kunskapen att skilja mellan rätt och fel.

Av all förnuft under himlen
så finns det inget som är viktigare än urskillning av rätt och fel.

Grundade den 01/09, 1997.
Har börjat den 09/01, 2003.
Grundare Lim Won-Sup
Stormästare av Taekwondo (Sverige och Norge)

Read More
MHG Sommarträningsinformation 2016.

Hej kära MHG vänner!

MHG Sommarträningsinformation 2016.

I år har ni varit duktiga med både träning och Mool Heuk Gils Mästerskap 6. Alla av er fick medaljer.
Ni som fick bronsmedaljer, sikta på guld eller silver näsa år!

Nästa år ska vi ha tävling i individuell mönster, hoppande framåtsparkar, partnersparring, knivhands krossteknik

samt en ny gren i ”Syskon/kompismönster” eller ”gruppmönster” med minst 2 deltagare per grupp.

Vi förbereder oss inför uppsatstävlingen. Titeln är: ”Vad är tillit?”
Domargruppen är Mool Heuk Gils svartbältare, Ilyas A., Jasmin T. och Hatice T.
Jag ska skicka er uppsatstävlingsregler inom denna månad.

Vi ska avsluta terminen lördagen den 18:e juni.
Höstterminen börjar måndagen den 15:e augusti.

Det kommer att finnas sommarträning, tre gånger i veckan med start från 5:e juli till 28:e juli med gradering sista träningsdagen. Träningsdagarna är tisdagar, onsdagar och torsdagar kl 09:30-10:45 i Akalla.

Kostnaden för denna träning är 400kr.
Graderingsavgiften är 120kr.

Mool Heuk Gil hälsningar!
Seusungnim

facebook Mool Heuk Gil Förening

Read More
Mool Heuk Gil elevers föräldrar!

Mool Heuk Gil elevers föräldrar!

Era barn är egentligen friska och kloka som vi är jätteglada över.

Men vi måste också lära barnen om självtålamod, självdisciplin och uppriktighet. Jag försöker lära dem om att vara uppriktiga och ärliga, dvs att de inte ljuger. Det är viktigare än teknik. Det är det som är Olhgeu (kampkonst). Det är det som egentligen är Mool Heuk Gil.

Till exempel, när en elev stör eller slår en annan elev och den andra eleven slår tillbaka. Då ifrågasätter eleven som först slog om ”varför stör eller slår han/hon mig?”.

Under uppvärmningarna och träningarna händer det att elever allmänt stör och bortför-klarar sina handlingar. Dom har varken något medgivande, respekt eller uppriktighet.

SNÄLLA föräldrar! Ni måste lära era fina barn att vara uppriktiga och ärliga. Lär dem att placera sina skor jämt i omklänningsrummet och att de hänger upp sina kläder i omklädnings -rummet. Så att vi måste lära våra fina barn vad som är rätt och vad om är fel.

SNÄLLA föräldrar! Kan ni snälla lära era barn om hur man knyter ett snöre!

Era barn måste också rekommenderas att läsa böcker. Föräldrarna måste även läsa böcker själv!

Om en person är ärlig, så är familjen ärlig. Om en familj är ärlig, så är samhället ärlig. Om samhället är ärlig, då är landet ärlig. Om ett land är ärlig, då är hela världen ärlig och fridfull.

Vi på Mool Heuk Gil utnyttjar sparkar, slag, blockeringar och hopp för att bygga ett ärligt familj, samhälle, land och världen.

Trevlig sommar!

Seusungnim av Mool Heuk Gil

facebook Mool Heuk Gil Förening
www.moolheukgil.se

Moolheukgil99@hotmail.com
Moolheukgil@gmail.com
Tel: 070 022 7979

Read More
Till alla Mool Heuk Gil elever!

Älskar ni era föräldrar?
Hur mycket älskar ni dem?

Älskar ni era föräldrar för att de gett er ett liv, gett er mat, kläder, skor, säng, trygghet, kärlek och lärt er vad som är rätt och fel? Då bör ni följa era föräldrars råd och rekommendationer. Det är riktig kärlek.

Då kan ni en gång i veckan tvätta rent era föräldrars fötter?
Det kan ni väl?

Och jag rekommenderar, efter att ni har bajsat, tvättar anus med lagom varmt vatten. Efter att ni har tvättat klart, kan ni använda en bit vanlig toalettpapper.

Det går också bra att använda en handduk. Därefter ska ni tvätta händerna ordentligt med tvål. Denna metod ger mindre risk för ändtarmssjukdomar.

Till er killar, sitt ner på toaletten när ni skall kissa. Då kissar ni inte på toalettens kant. Det blir renare och fräschare.

En sak till. Efter att ni har ätit frukost, lunch eller middag skall ni alltid borsta era tänder inom 5 minuter. Då blir era tänder starkare! Och försök att duscha varje dag!

När ni byter om till era dräkter, se till att hänga ombyten ordentligt och placera båda era skor jämt!

Om ni gäspar, gör det då diskret med handflatan framför munnen!

Till slut, när ni kallar på någon, gör det inte med ett finger utan med hela handen! Då är ni riktiga gentlemän! Jag hoppas att ni praktiserar mina rekommendationer.

Wonsup Lim
Keun seusengnim
Grundare av Mool Heuk Gil.

Tel; 070 022 7979 / 076 031 9993

Facebook Mool Heuk Gil föreningen
www.moolheukgil.se

moolheukgil99@hotmail.com
moolheukgi@gmail.com

Read More
Uppsats Armin Torkzadeh Vatten och Jord

Vatten (H2O) är en kemisk sammanslutning mellan två väteatomer (H2) och en syreatom (O).

Nästan allt vatten på jorden, ungefär 97 %, finns i havet och är salt. Bara 3 % är alltså sötvatten. Sötvattnet finns i sjöar och vattendrag, som grundvatten i marken och fruset som glaciärer. Allt liv som vi känner till är beroende av vatten.

Det här gäller fritt vatten. Men vatten finns även bundet. De flesta organismer förblir till stor del av vatten. Livet uppkom i vatten, och vatten är en villkor för liv. Människan bland annat innehåller till större delen av vatten. En vuxen man innehåller cirka 60 % vatten, en kvinna cirka 55 %. Det existerar också mycket föreningar: hydroxider.

Därtill existerar kemiska reaktioner där vattenmolekyler delas eller byggs ihop. I fotosyntesen delas vattenmolekyler och i cellandningen byggs vattenmolekyler ihop. Vattenmolekyler bildas också när ved, stearin, bensin, olja, och andra organiska bränslen brinner, förbränns. Det innebär att vattenmolekyler förstörs och bildas på olika sätt hela tiden.

God tillträde till vatten är erforderlig eftersom individens respektive samhället ska ha normal funktion. Också om det existeras mycket vatten på jordens yta är det mesta inte drickbart eftersom havets vatten är salt. Beroende på var man bor och klimatet på platsen kan tillgången till rent dricksvatten därför vara mycket dåligt. Smutsigt vatten kan dessutom vara en orsak till sjukdomar.

Med hjälp av vattenförsörjning, som är hur dricksvatten används och förflyttas i samhället. För en fungerande vattenförsörjning erfordrar man samla in stora mängder vatten, rena det från skadliga ämnen och transportera det till de ställen där det används. När vattnet är renat kallas det dricksvatten som är ett livsmedel. Men allt vatten som används i samhället behöver inte vara dricksvatten.

För bevattning inom jordbruket och tillverkning inom industrin kan till exempel ofta vatten från sjöar och hav användas. Det mesta av dricksvattnet i våra kranar är renat yt vatten som har hämtats från sjöar och vattendrag. En mindre del av vattnet är grundvatten som är uppumpat från stort djup i marken.

Det är billigast att producera dricksvatten från grundvatten eftersom detta vatten har renats naturligt från partiklar och skadliga ämnen på sin väg från jordytan till sprickor och håligheter på tiotals eller hundratals meters djup. Ibland är grundvattnet så rent att det kan drickas direkt utan ytterligare rening.

Jord är det mer eller mindre lösa lager som täcker markytan och som träd, buskar, örter, gräs, svampar med mera växer i. Jordar kan vara mycket olika, beroende bland annat på hur de har bildats och klimatet på den plats där jorden finns. Man brukar indela jordar efter jordarter och jordmåner.

Jordarterna kan i sin tur delas in på flera varierande sätt. En indelningsgrund som är viktig för hur bra jorden är att odla i är kornstorleken. Allmänt gäller: ju mindre korn, desto bättre jord. Den finaste jorden kallas ler eller lera. Därnäst kommer olika grader av mjäla, mo och sand.

Jordmåner är sammansättningen av det översta jordlagret, ned till ungefär en till två meters djup. Allra överst finns ett lager av döda växter. Det kallas förna. Under förnan finns ett lager av starkt förmultnade växter, humus. Humus kan man tillverka själv i en kompost. När nedbrytningen av humus är fullbordad är resultatet ett finfördelat material som kallas mull. Förnan, humusskiktet och mullen kallas tillsammans för matjord. Matjordens närmare egenskaper beror i hög grad på klimatet.

Vatten och jord är något vi individer måste användas, eftersom dessa måste existeras för vi ska kunna överleva. Vi lever av jorden. Den är ursprunget till allt vi producerar och grunden för allt vi gör. Därför har vi både ett ansvar, en skyldighet och en möjlighet att rå om den. I alla led och på alla sätt, från jord till bord för att kunna äta foder som vi producerar av jorden, bland annat frukt, grönsaker,ärtor till exempel bönor, potatis och frö till exempel ris.

Medan vatten är så viktigt, eftersom kroppen kontinuerligt mister ungefär 2,5 till 3 liter vatten om dagen, via normala kroppsfunktioner, behöver detta vatten fyllas på för att kroppen skall fungera. Törst uppkommer dock först efter det att kroppen redan har börjat torkas ut och därför är det viktigt att dricka vatten kontinuerligt.

Det är inte bara viktigt för människokroppen, vatten är också viktigt för naturen för att kunna miljön ska kunna vara vid liv, Till och med odling för att kunna odla mat för individer.

Read More
css.php